Bewertungen '2-Farbiger Golfball'


Datum: 16.03.2017
Bewertung: .....

Datum: 16.03.2017
Bewertung: .....

Datum: 28.12.2016
Bewertung: .....

Datum: 28.12.2016
Bewertung: .....

Datum: 28.12.2016
Bewertung: .....

Datum: 28.12.2016
Bewertung: .....

Datum: 28.12.2016
Bewertung: .....

Datum: 11.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 11.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 11.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 11.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 11.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 10.11.2016
Bewertung: .....
Kommentar: sehr schöner Ball

Datum: 10.11.2016
Bewertung: .....
Kommentar: Scahut super aus.

Datum: 08.11.2016
Bewertung: .....

Datum: 24.04.2016
Bewertung: .....
Kommentar: hilft enorm beim Training

Datum: 04.04.2016
Bewertung: .....

Datum: 29.03.2016
Bewertung: .....